Samba Steak & Sushi - Framingham

Vegetable Gyoza (6 pc)

$7