Samba Steak & Sushi - Framingham

Surf and turf maki

$21