Samba Steak & Sushi - Framingham

String bean

$11