Samba Steak & Sushi - Framingham

Shrimp Tempura Maki

$10