Samba Steak & Sushi - Framingham

Sake(salmon)

$9