Samba Steak & Sushi - Framingham

House Salad

$11