Samba Steak & Sushi - Framingham

Hibachi Shrimp (8 PC)

$15