Samba Steak & Sushi - Framingham

Fried Calamari

$17